Ämnen
Revision i kommunala samverkansorgan i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-739-8)
ISBN-nummer: 978-91-7585-739-8
Utgivningsdag: 2019-08-23

Revision i kommunala samverkansorgan

Info:
Kommuner och regioner bedriver alltmer verksamhet i samverkansorgan - gemensamma nämnder, kommunalförbund, delägda aktiebolag, gemensamma stiftelser, ekonomiska och ideella föreningar och andra delägda företag.
Skriften behandlar revisionen i samverkansorganen i syfte att stärka och utveckla den. Huvudsakliga utmaningar identifieras tillsammans med förslag och inspiration till förändring och utveckling.
Skriften lyfter också de frågor som särskilt riktar sig till huvudmännen vad gäller revisionens organisation och finansiering, möjligheten att åstadkomma en synkroniserad ansvarsprövning samt vikten av att utveckla samråd, förankring och kommunikation.
Målgrupper: Revisorer, fullmäktige
0 kr
Artnr:
7585-739-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...