Ämnen
Resultat från enkätundersökningar: Fysisk planering i kommunerna för minskad klimatpåverkan i gruppen Miljö hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-538-8)
ISBN-nummer: 978-91-7164-538-8
Utgivningsdag: 2010-04-14

Resultat från enkätundersökningar: Fysisk planering i kommunerna för minskad klimatpåverkan

Info:

Kommuner, landsting och regioner har viktiga roller och gör betydande insatser i klimatarbetet. I den fysiska planeringen av bebyggelse och infrastruktur är lokaliserings- och utformningsbeslut viktiga för energianvändning och transportbehov. 

Nästan samtliga kommuner arbetar i sin fysiska planering för att minska utsläppen av växthusgaser. Andelen som gör detta har ökat mellan 2007 och 2009. Det visar denna sammanställning av enkätundersökningar från Sveriges Kommuner och Landsting.

Fler rapporter om klimatarbetet i kommuner, landsting och regioner, exempel och länkar samt aktuella ställningstaganden från SKL i klimatfrågan hittar du på www.skl.se/klimat.

Artnr:
7164-538-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...