Ämnen
Rehabiliteringskoordinering inom hälso- och sjukvården i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-656-8)
Rehabiliteringskoordinering inom hälso- och sjukvården
ISBN-nummer:978-91-7585-656-8
Utgivningsdag:2018-11-06

Rehabiliteringskoordinering inom hälso- och sjukvården

Rehabiliteringskoordinering inom hälso- och sjukvården
Info:
Funktionen för koordinering har vuxit fram genom de överenskommelser som har tecknats mellan Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen under ett antal år. Idag finns funktionen i alla landsting och regioner inom primärvården och på en del specialistkliniker.
Den här rapporten presenterar resultatet av en första nationell kartläggning av rehabiliteringskoordinatorerna, deras arbetsuppgifter och förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete. Kartläggningen genomfördes våren 2018 och är tänkt att ligga till grund för kommande uppföljningar.
0 kr
Artnr:
7585-656-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens regle...
165 kr
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Trycksårskort ? ett kort för fickan
Den senaste versionen av nationella evidensbaserade riktlinjer kom 2014 och en kortversion finns &...