Ämnen
Rehabiliteringskoordinering inom hälso- och sjukvården i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-656-8)
Rehabiliteringskoordinering inom hälso- och sjukvården
ISBN-nummer:978-91-7585-656-8
Utgivningsdag:2018-11-06

Rehabiliteringskoordinering inom hälso- och sjukvården

Rehabiliteringskoordinering inom hälso- och sjukvården
Info:
Funktionen för koordinering har vuxit fram genom de överenskommelser som har tecknats mellan Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen under ett antal år. Idag finns funktionen i alla landsting och regioner inom primärvården och på en del specialistkliniker.
Den här rapporten presenterar resultatet av en första nationell kartläggning av rehabiliteringskoordinatorerna, deras arbetsuppgifter och förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete. Kartläggningen genomfördes våren 2018 och är tänkt att ligga till grund för kommande uppföljningar.
0 kr
Artnr:
7585-656-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsp...
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...