Ämnen
Reglemente för styrelse och nämnder i gruppen Politisk styrning hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-409-0)
ISBN-nummer:978-91-7585-409-0
Utgivningsdag:2016-07-05

Reglemente för styrelse och nämnder

Ett underlag för lokala bedömningar
Info:
Boken är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett exempel på hur ett reglemente kan se ut. De olika paragraferna har försetts med utförliga kommentarer. Boken vänder sig till alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, som kommer i kontakt med kommunalt beslutsfattande i styrelse och nämnder. Den kan inte bara tjäna till vägledning vid upprättandet av reglementen, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunallagens bestämmelser om beslutsprocessen i styrelse och nämnder.
Köp 10 st eller fler för 100 kr/st
125 kr
Antal: 
Artnr:
7585-409-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...