Ämnen
Regionens röst - Politiskt ledarskap för regional utveckling i gruppen Regional utveckling hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-160-0)
ISBN-nummer:978-91-7585-160-0
Utgivningsdag:2014-10-30

Regionens röst - Politiskt ledarskap för regional utveckling

Info:
Regionens röst - ny skrift om regionalt ledarskap
Skriften "Regionens röst - ledarskap för regional utveckling" belyser vad det regionala uppdraget innebär och vilka krav det ställer på förtroendevalda i regioner och kommunala samverkansorgan. Den redovisar vad som kännetecknar arbetet med regional utveckling, vilka utmaningar man förväntas ta itu med och vilket ledarskap som krävs. Skriften ger en bild av hur det regionala politiska uppdraget växt fram och förmedlar en berättelse om den regionala samhällsutvecklingen.
Köp 5 st eller fler för 75 kr/st
100 kr
Antal: 
Artnr:
7585-160-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Utanför det akademiska rummet
Forskning, utveckling och innovation är aktiviteter som finns lokaliserade också utanf&#...
100 kr
Spela roll: en bok om lokal och regional utveckling
Spela roll är en bok där Sveriges Kommuner och Landsting, tillsammans med Arena för...
150 kr
Förenkla helt enkelt: en inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat
Vad är det som gör att vissa kommuner lyckas så bra med att förbättra f&...
75 kr
Urbanisering
I denna antologi riktas intresset mot de befolkningsförändringar som skett efter 1974 oc...
180 kr