Ämnen
Regional biblioteksverksamhet i gruppen Kultur hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-713-8)
ISBN-nummer: 978-91-7585-713-8
Utgivningsdag: 2019-02-04

Regional biblioteksverksamhet

En del av det regionala uppdraget och som stöd för kommunerna
Info:
Hur fungerar den regionala biblioteksverksamheten? Vad har förändringarna i Bibliotekslagen inneburit? Hur har verksamheten påverkats av kultur-samverkansmodellen? Vad har det ökade regionala ansvaret och inflytandet inneburit? Hur ser regionala kulturchefer och biblioteksansvariga på utvecklingen och vad anser kommunala bibliotekschefer att den regionala biblioteksverksamheten betyder? Denna rapport har som ambition att belysa dessa frågor. Rapportens målgrupp är främst kultur- och bibliotekschefer samt kulturnämnder på lokal och regional nivå.
0 kr
Artnr:
7585-713-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr