Ämnen
Regional biblioteksverksamhet i gruppen Kultur hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-713-8)
ISBN-nummer:978-91-7585-713-8
Utgivningsdag:2019-02-04

Regional biblioteksverksamhet

En del av det regionala uppdraget och som stöd för kommunerna
Info:
Hur fungerar den regionala biblioteksverksamheten? Vad har förändringarna i Bibliotekslagen inneburit? Hur har verksamheten påverkats av kultur-samverkansmodellen? Vad har det ökade regionala ansvaret och inflytandet inneburit? Hur ser regionala kulturchefer och biblioteksansvariga på utvecklingen och vad anser kommunala bibliotekschefer att den regionala biblioteksverksamheten betyder? Denna rapport har som ambition att belysa dessa frågor. Rapportens målgrupp är främst kultur- och bibliotekschefer samt kulturnämnder på lokal och regional nivå.
0 kr
Artnr:
7585-713-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsp...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...