Ämnen
Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa: en kunskapssammanställning i gruppen Social omsorg hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-458-9)
ISBN-nummer:978-91-7164-458-9
Utgivningsdag:2009-09-17

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa: en kunskapssammanställning

Info:
Kunskapssammanställningen är en del i det utvecklingsarbete som pågår med syfte att förbättra tillgängligheten till rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Utgångspunkten är insatser till barn och ungdomar med tecken på psykisk ohälsa men betonar också vikten av tidiga och förebyggande insatser liksom hälsofrämjande insatser till alla.
Artnr:
7164-458-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...