Ämnen
Rapportbilaga till Levnadsvanor i vården i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-711-5)
ISBN-nummer: 978-91-7164-711-5
Utgivningsdag: 2011-08-23

Rapportbilaga till Levnadsvanor i vården

Info:
Bilaga till rapporten Levnadsvanor i vården
Artnr:
7164-711-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...