Ämnen
Vårdrelaterade infektioner i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-475-5)
ISBN-nummer: 978-91-7585-475-5
Utgivningsdag: 2017-05-17
Serie: Markörbaserad journalgranskning

Vårdrelaterade infektioner

Kunskap, konsekvenser och kostnader
Info:
Rapporten innehåller en fördjupad analys av vårdrelaterade infektioner (VRI) med jämförelser över tid och fördelning mellan ålderskategorier och kön. En bedömning av allvarlighetsgraden för de olika infektionstyperna och en fördjupad analys av dödsfall ingår också. Inom vissa områden utgör rapporten en uppdatering av kunskapsläget.

Kostnaden för VRI har beräknats och en jämförelse med resultaten från punkt-prevalensmätningarna görs. Till rapporten hör ett appendix där resultat på region- och landstingsnivå samt för olika medicinska specialiteter presenteras.

Närmare 65 000 patienter drabbas årligen av vårdrelaterade infektioner (VRI) i Sverige.
0 kr
Artnr:
7585-475-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Vårdrelaterade infektioner
Skriften är en sammanfattning av de viktigaste resultaten ur rapporten med samma namn, ”...
Skador i vården, 2013-2016
Rapporten är den sjunde i en fortlöpande serie. Redovisningen
av skador och vårdskador bygger på ...
Skador i vården, 2013 - juni 2017
Rapporten, som ingår i en serie, redovisar granskning av drygt 70 000 vårdtillfälle...
Vårdrelaterade infektioner
Rapporten innehåller en fördjupad analys av vårdrelaterade infektioner (VRI) med j&...
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...