Ämnen
Rapport Vårdrelaterade infektioner i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-475-5)
ISBN-nummer: 978-91-7585-475-5
Utgivningsdag: 2017-05-17
Serie: Markörbaserad journalgranskning

Rapport Vårdrelaterade infektioner

Kunskap, konsekvenser och kostnader
Info:
Rapporten innehåller en fördjupad analys av vårdrelaterade infektioner (VRI) med jämförelser över tid och fördelning mellan ålderskategorier och kön. En bedömning av allvarlighetsgraden för de olika infektionstyperna och en fördjupad analys av dödsfall ingår också. Inom vissa områden utgör rapporten en uppdatering av kunskapsläget.

Kostnaden för VRI har beräknats och en jämförelse med resultaten från punkt-prevalensmätningarna görs. Till rapporten hör ett appendix där resultat på region- och landstingsnivå samt för olika medicinska specialiteter presenteras.

Närmare 65 000 patienter drabbas årligen av vårdrelaterade infektioner (VRI) i Sverige.
0 kr
Artnr:
7585-475-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Vårdrelaterade infektioner
Skriften är en sammanfattning av de viktigaste resultaten ur rapporten med samma namn, ”...
Skador i vården, 2013-2016
Rapporten är den sjunde i en fortlöpande serie. Redovisningen
av skador och vårdskador bygger på ...
Skador i vården, 2013 - juni 2017
Rapporten, som ingår i en serie, redovisar granskning av drygt 70 000 vårdtillfälle...
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr