Ämnen
Prövning av barnets bästa i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-619-3)
ISBN-nummer:978-91-7585-619-3
Utgivningsdag:2018-03-09

Prövning av barnets bästa

Ett verktyg för styrning och ledning
Info:
FN-kommittén för barnets rättigheter slår fast att prövningar av barnets bästa ska göras inför beslut och åtgärder som rör barn. Det finns emellertid en stor osäkerhet om vad det innebär för offentliga organisationer och verksamheter. I den här skriften görs en prövning av barnets bästa för att visa hur det kan gå till och hur de som ska göra prövningen kan tänka. Det är inte så svårt som det verkar, men det är viktigt att våga börja och verkligen göra det.
Artnr:
7585-619-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga ...