Ämnen
Prövning av barnets bästa i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-619-3)
ISBN-nummer:978-91-7585-619-3
Utgivningsdag:2018-03-09
Serie:Barnets rättigheter

Prövning av barnets bästa

Ett verktyg för styrning och ledning
Info:
FN-kommittén för barnets rättigheter slår fast att prövningar av barnets bästa ska göras inför beslut och åtgärder som rör barn. Det finns emellertid en stor osäkerhet om vad det innebär för offentliga organisationer och verksamheter. I den här skriften görs en prövning av barnets bästa för att visa hur det kan gå till och hur de som ska göra prövningen kan tänka. Det är inte så svårt som det verkar, men det är viktigt att våga börja och verkligen göra det.
Antal: 
Artnr:
7585-619-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Barnkonventionen föreslås bli svensk lag
Som framgår av den här skriften är nyckeln till ett framgångsrikt arbete med b...
Barnets rättigheter i budgetprocessen
Att arbeta in barnets rättigheter i budgetprocessen upplevs som en stor utmaning. Många ...
Barnrättsperspektiv
Under senare år har begreppet ”barnrättsperspektiv” börjat använda...
Andra har också visat intresse för:
Kommunikation mellan fastighetsägare och hyresgäster
Den här skriften är till för dig som vill förbättra relationen med dina h...
300 kr
Barnets rättigheter - kortlek
Den här kortleken är en samverkan mellan Landstinget Sörmland och Sveriges Kommuner...
55 kr
Jobb som gör skillnad - vad tycker unga om välfärdens yrken?
Rapporten ”Jobb som gör skillnad” bygger på en enkätundersökning&#...
100 kr