Ämnen
Prognos av särskilda boenden i gruppen Äldreomsorg hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-733-6)
ISBN-nummer: 978-91-7585-733-6
Utgivningsdag: 2019-06-12, 2019-06-20

Prognos av särskilda boenden

Stöd för att prognostisera behov av särskilda boenden för äldre
Info:
Beslut kring byggande av nya särskilda boenden eller att bygga ut andra typer av äldreomsorg kräver för flera kommuner stora ekonomiska och personella resurser. Ett viktigt redskap för att kunna möta invånarnas behov av äldreomsorg är att kunna uppskatta framtida behov av särskilt boende. Erfarenhet visar att det är svårt att prognosticera rätt och att det finns mycket att vinna med ett strukturerat arbetssätt och tydliga rutiner. Denna rapport och det bifogade metodstödet syftar till att ge ett handfast stöd i prognosarbetet och ge underlag till beslut. Denna rapport går inte igenom själva beslutsprocessen som kräver en betydligt bredare ansats än prognosarbetet
0 kr
Artnr:
7585-733-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr