Ämnen
Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2009 :  sammanställning av uppgifter avseende läkare och sjukgymnaster med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om ersättning för sjukgymnastik i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-561-6)
ISBN-nummer: 978-91-7164-561-6
Utgivningsdag: 2010-06-15

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2009 : sammanställning av uppgifter avseende läkare och sjukgymnaster med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om ersättning för sjukgymnastik

Info:

I denna rapport redovisas uppgifter avseende verksamhet hos privata läkare och sjukgymnaster med ersättning enligt nationell taxa (lag om läkarvårdsersättning respektive lag om ersättning för sjukgymnast).

Redovisningen omfattar uppgifter från landstingen, regionerna och Gotlands kommun.

Artnr:
7164-561-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr