Ämnen
Prestationsersättning till särskilda boenden för äldre - erfarenheter och tips från tre kommuner i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-790-0)
ISBN-nummer:978-91-7164-790-0
Utgivningsdag:2012-05-04

Prestationsersättning till särskilda boenden för äldre - erfarenheter och tips från tre kommuner

Info:
Ett prestationsbaserat ersättningssystem för särskilda boenden inom äldreomsorgen kan ha flera syften t.ex. att få en mer behovsstyrd resursfördelning, att utgöra ett led i en konkurrensutsättning och/eller att stödja valfrihetssystem.
 
I den här skriften beskriver vi tre kommuner som gjort det, och vilka erfarenheter de har vunnit. Tanken är att skriften ska kunna tjäna som information och inspiration till andra kommuner som överväger att införa prestationsbaserade ersätt-ningar för särskilda boenden.
Artnr:
7164-790-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Klimatförändringarnas lokala effekter
Det är allmänt känt att vår planet blir varmare och att det riskerar att få allvarliga konsekvense...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...