Ämnen
Samverkan med civilsamhället i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-498-4)
ISBN-nummer: 978-91-7585-498-4
Utgivningsdag: 2018-02-20
Serie: Positionspapper

Samverkan med civilsamhället

Positionspapper
Info:
I SKLs positionspapper rörande civilsamhället som utvecklingskraft, demokratiaktör och samverkanspartner, betonas vikten av ett starkt civilsamhälle och goda samverkansrelationer.

För att lösa dagens och framtida samhällsutmaningar behöver en närmare samverkan mellan kommuner och landsting/regioner och det civila samhället utvecklas, anser SKL.

Grunden för att stödja, stärka och tillvarata civilsamhället är att vi erkänner och bekräftar det civila samhällets aktörer och verksamheter. SKL menar att kommuners, landstings och regioners geografiska närhet ger goda möjligheter att bygga och stärka tilliten, förtrogenheten och goda relationer i samarbetet med civilsamhället.
0 kr
Artnr:
7585-498-4
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Idrottspolitiskt positionspapper
Ett positionspapper är ett dokument inom ett område där Sveriges Kommuner och Lands...
Andra har också visat intresse för:
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...