Ämnen
Samverkan med civilsamhället i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-498-4)
ISBN-nummer:978-91-7585-498-4
Utgivningsdag:2018-02-20
Serie:Positionspapper

Samverkan med civilsamhället

Positionspapper
Info:
I SKLs positionspapper rörande civilsamhället som utvecklingskraft, demokratiaktör och samverkanspartner, betonas vikten av ett starkt civilsamhälle och goda samverkansrelationer.

För att lösa dagens och framtida samhällsutmaningar behöver en närmare samverkan mellan kommuner och landsting/regioner och det civila samhället utvecklas, anser SKL.

Grunden för att stödja, stärka och tillvarata civilsamhället är att vi erkänner och bekräftar det civila samhällets aktörer och verksamheter. SKL menar att kommuners, landstings och regioners geografiska närhet ger goda möjligheter att bygga och stärka tilliten, förtrogenheten och goda relationer i samarbetet med civilsamhället.
0 kr
Artnr:
7585-498-4
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Idrottspolitiskt positionspapper
Ett positionspapper är ett dokument inom ett område där Sveriges Kommuner och Lands...
Andra har också visat intresse för:
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsp...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...