Ämnen
Planering och genomförande i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (5419)
Utgivningsdag:2016-04-21

Planering och genomförande

Nedslag i Halmstad, Växjö, Uppsala och Mora
Info:
Att planera för markanvändning är ett viktigt kommunalt ansvar. En central fråga i planeringen är hur man säkerställer bra processer kring utbyggnad och plangenomförande. I den här skriften har SKL tagit fram exempel på hur man arbetar med planering och genomförande i fyra olika kommuner med olika förutsättningar. Det här är en av tre skrifter som har utvecklats parallellt för att belysa kopplingarna mellan planering, markpolitik och bostadsförsörjning. De två andra skrifterna är Aktiv markpolitik och Bostadsförsörjning i praktiken.
Artnr:
5419
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsp...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...