Ämnen
Pilotprojekt: Uppföljning av nyutexaminerade sjuksköterskor - enkätundersökning bland sjuksköterskor och chefer, våren 2010 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-612-5)
ISBN-nummer: 978-91-7164-612-5
Utgivningsdag: 2010-12-22

Pilotprojekt: Uppföljning av nyutexaminerade sjuksköterskor - enkätundersökning bland sjuksköterskor och chefer, våren 2010

Info:
Frågan om hur väl utbildningar svarar mot de krav som de nyutexaminerade möter i arbetslivet är mycket viktig. Vad tycker de nyutexaminerade? Vad tycker cheferna om de nyutexaminerades kunskaper och färdigheter? Hur kan utbildningen och övergången från utbildning till arbetsliv förbättras? Hur kan högskolan och arbetsgivaren i samarbete göra uppföljningar? Det är utgångspunkterna för det här pilotprojektet. Sveriges Kommuner och Landsting har tagit initiativ till projektet och genomfört det i samarbete med Lunds universitet, Sophiahemmet Högskola, Mittuniversitetet, Region Skåne, kommunförbund i Skåne, Jämtlands, Västernorrlands och Stockholms län samt landsting i Jämtlands, Västernorrlands och Stockholms län. Vid utskrift välj dubbelsidig utskrift.
Artnr:
7164-612-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr