Ämnen
Pay for performance: resultatbaserad ersättning : en litteraturöversikt i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-496-1)
ISBN-nummer: 978-91-7164-496-1
Utgivningsdag: 2009-12-30

Pay for performance: resultatbaserad ersättning : en litteraturöversikt

Info:
Rapporten är skriven av Stefan Håkansson och Michael Högberg inom ett uppdrag från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Stockholms läns landsting. Utvecklingen av resultatbaserad ersättning (målrelaterad ersättning, kvalitetsersättning, etc.) är under stark utveckling inom hälso- och sjukvården och detta kunskapsunderlag har presenterats i olika sammanhang. Efterfrågan avseende kunskap inom området är stort varför den här skriften publiceras som en del inom det nationella utvecklingsprojektet för ersättningssystem ; inom hälso- och sjukvård.

Sveriges Kommuner och landsting har fått regeringens uppdrag att bedriva ett projekt med syfte att stimulera, utveckla och underlätta landstingens arbete med system för ersättningar ; inom hälso- och sjukvården. Projektet ska stödja en positiv utveckling av hälso- och sjukvården.
Artnr:
7164-496-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...