Ämnen
Pay for performance: resultatbaserad ersättning : en litteraturöversikt i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-496-1)
ISBN-nummer:978-91-7164-496-1
Utgivningsdag:2009-12-30

Pay for performance: resultatbaserad ersättning : en litteraturöversikt

Info:
Rapporten är skriven av Stefan Håkansson och Michael Högberg inom ett uppdrag från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Stockholms läns landsting. Utvecklingen av resultatbaserad ersättning (målrelaterad ersättning, kvalitetsersättning, etc.) är under stark utveckling inom hälso- och sjukvården och detta kunskapsunderlag har presenterats i olika sammanhang. Efterfrågan avseende kunskap inom området är stort varför den här skriften publiceras som en del inom det nationella utvecklingsprojektet för ersättningssystem ; inom hälso- och sjukvård.

Sveriges Kommuner och landsting har fått regeringens uppdrag att bedriva ett projekt med syfte att stimulera, utveckla och underlätta landstingens arbete med system för ersättningar ; inom hälso- och sjukvården. Projektet ska stödja en positiv utveckling av hälso- och sjukvården.
Artnr:
7164-496-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Klimatförändringarnas lokala effekter
Det är allmänt känt att vår planet blir varmare och att det riskerar att få allvarliga konsekvense...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...