Ämnen
Patientmedverkan i riskanalys - Tips till analysledare, teamledare och uppdragsgivare i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (5235)
Utgivningsdag:2011-09-12
Serie:Patientsäkerhet

Patientmedverkan i riskanalys - Tips till analysledare, teamledare och uppdragsgivare

Info:
Patientsäkerhetslagen kräver att vården arbetar förebyggande. Riskanalys är en metod för att kartlägga och analysera risker och hitta åtgärder som minskar riskerna. Riskanalyser är en pusselbit i arbetet med patientsäkerhet som ska leda till en säkrare vård.
 
Denna vägledning ger råd och tips om vad man ska tänka på innan man bjuder in patienter och närstående till en riskanalys.
0 kr
Antal: 
Artnr:
5235
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Att mäta patientsäkerhetskulturen
Patientsäkerhetskulturen är de värderingar, attityder och beteenden som påverk...
220 kr
Minska vårdskadorna
Den svenska vården visar år efter år medicinska resultat i världsklass. På...
Vid skada i vården
Ibland inträffar oönskade händelser i vården som leder till en skada. Det ...
Vad du kan göra själv - för att minska risker i vården
Dagens sjukvård har stora möjligheter att hjälpa dig som är sjuk med verknings...
5 kr
Andra har också visat intresse för:
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
SBAR-kort för akut/icke akut situation
SBAR är ett verktyg som ger struktur åt dialogen i vården. Att kunna kommunice...
125 kr
När en skada inträffat i vården - Vägledning till hälso- och sjukvårdspersonal
Den nya patientsäkerhetslagen kräver att en patient som drabbas av en vårdskada sna...
5 kr
Nationellt ramverk för patientsäkerhet
SKL har tillsammans med landsting och kommuner tagit fram ett nationellt
ramverk för patient...
50 kr