Ämnen
Patienter i specialiserad vård 2007 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-433-6)
ISBN-nummer: 978-91-7164-433-6
Utgivningsdag: 2009-02-27

Patienter i specialiserad vård 2007

Info:

Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen statistikrapporter med uppgifter om hälso- och sjukvård i landstingen, regionerna och Gotlands kommun. I denna rapport redovisas statistik om sluten vård och läkarbesök i specialiserad vård för 2007. Den ersätter den årliga rapport Patienter i slutenvård som Sveriges Kommuner och Landsting gett ut under flera år samt rapporten Patienter i öppen specialiserad vård som publicerats för 2006.

I denna rapport presenteras statistik om vårdkontakter i specialiserad vård med uppgift om patienternas kön, ålder, diagnoser med mera. Enskilda sjukvårdshuvudmän har analyserats ur både ett produktions- och ett konsumtionsperspektiv. Uppgifterna är hämtade ur Socialstyrelsens patientregister och har bearbetats av Sveriges Kommuner och Landsting. 

Till rapporten hör en tabellbilaga (i Excel) som finns i två delar.

Artnr:
7164-433-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr