Ämnen
Parkeringshandbok i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-535-6)
ISBN-nummer: 978-91-7585-535-6
Utgivningsdag: 2017-05-31

Parkeringshandbok

Lagstiftning, reglering och tillståndsgivning
Info:
Parkeringshandboken är avsedd att fungera som ett stöd i kommunernas arbete med parkering och vänder sig i första hand till kommunernas handläggare i olika typer av parkeringsärenden.

Handboken kan även vara användbar för andra som hanterar eller är intresserade av parkeringsfrågor på såväl kommunal som privat mark. Huvudsakligen behandlas regelverken inom följande fyra områden: Allmänt om parkeringsreglering, reserverade platser och undantag (tillstånd), övervakning av parkering, parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
150 kr
Antal: 
Artnr:
7585-535-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Policy för parkering  : processinriktad väg till en parkeringspolicy för kommunen
Ett väl avvägt trafiksystem i balans med stadens kvaliteter stödjer stadens utveckl...
175 kr
Flyttning av fordon: handbok för kommunens handläggare
Beslut om att flytta fordon kan innebära svåra överväganden. Flyttning av ford...
175 kr
Utmärkta föreskrifter
Trafikförhållandena varierar avsevärt mellan olika platser och gator. Av det sk...
100 kr
Parkering för hållbar stadsutveckling
Möjligheten att använda parkering som verktyg för att främja resande med kolle...
100 kr