Ämnen
På tal om portal : webbportaler för fastighetsanknutna tjänster - med sju goda exempel i gruppen  hos SKL Fastigheter och Service AB (7289-124-6)
ISBN-nummer: 91-7289-124-6
Utgivningsdag: 2003-02-26
Serie: FoU-fonden för fastighetsfrågor

På tal om portal : webbportaler för fastighetsanknutna tjänster - med sju goda exempel

Info:
En webbportal kan beskrivas som en webbplats som dels utgör en naturlig startpunkt när man söker något webben, och dels är en plats som samlar många tjänster och länkar. I denna skrift görs en genomgång av vad som krävs för att bygga upp fastighetsportaler, och vilka lämpliga stödtjänster för de kommunala verksamheterna som kan finnas på dessa portaler – till exempel felanmälan, digitala ritningar, statistik för driftmedia, avtal, lokalförsörjningsplaner och rapportering av säkerhetsbesiktningar. Mycket talar för att tiden är mogen för denna typ av tjänster. Vi illustrerar med ett antal goda exempel från kommuner och andra fastighetsorganisationer. Några av exemplen ligger långt framme och präglas av stora visioner som kan inspirera dem som ligger i startblocken för portalsatsningar.
0 kr
Artnr:
7289-124-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Vart tog eleverna vägen? : metoder att hantera svängningar i elevantal
Friskolor och pengsystem har skapat stor valfrihet för elever och deras föräldrar a...
Brandskydd i offentliga lokaler
Ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bör bedrivas under en byggnads eller anl...
Ordning och reda : fastighetsinformationssystem i kommunen
För att effektivisera informationshanteringen och göra information snabbt tillgängl...
Mat för många : goda råd för utveckling av måltidsverksamheten
Inom skola, vård och omsorg serveras varje dag närmare tre miljoner måltider, vil...
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...