Ämnen
På tal om portal : webbportaler för fastighetsanknutna tjänster - med sju goda exempel i gruppen  hos SKL Fastigheter och Service AB (7289-124-6)
ISBN-nummer:91-7289-124-6
Utgivningsdag:2003-02-26
Serie:FoU-fonden för fastighetsfrågor

På tal om portal : webbportaler för fastighetsanknutna tjänster - med sju goda exempel

Info:
En webbportal kan beskrivas som en webbplats som dels utgör en naturlig startpunkt när man söker något webben, och dels är en plats som samlar många tjänster och länkar. I denna skrift görs en genomgång av vad som krävs för att bygga upp fastighetsportaler, och vilka lämpliga stödtjänster för de kommunala verksamheterna som kan finnas på dessa portaler – till exempel felanmälan, digitala ritningar, statistik för driftmedia, avtal, lokalförsörjningsplaner och rapportering av säkerhetsbesiktningar. Mycket talar för att tiden är mogen för denna typ av tjänster. Vi illustrerar med ett antal goda exempel från kommuner och andra fastighetsorganisationer. Några av exemplen ligger långt framme och präglas av stora visioner som kan inspirera dem som ligger i startblocken för portalsatsningar.
0 kr
Artnr:
7289-124-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Bra luft i skolan : om ventilationens betydelse för inneklimatet i Mölndals skolor
Det finns inga enkla tumregler för hur man kan åstadkomma bra inneklimat. I Mölndals kommun har de...
Äldreboende : ett försök till helhetssyn
I samband med planering av äldreboende – såväl framtida behov, utformning och lokalisering, som ut...
Facility management i praktiken : med en studie av fem offentliga organisationers erfarenheter av FM
Begreppet Facility management (FM) är ett sätt att se på hur en fysisk arbetsplats (faciliteterna)...
Lokalernas betydelse för skolan : ger bättre lokaler en bättre kvalitet i utbildningen?
Kommunernas verksamhetslokaler slukar en stor del av skatteintäkterna, och skolan är den...
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga ...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...