Ämnen
Översiktsplanen i praktiken i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (5355)
ISBN-nummer: 5355
Utgivningsdag: 2014-06-09

Översiktsplanen i praktiken

Info:
I skriften anges att översiktsplanen är kommunens ledsagare in i framtiden. Den ska vara aktuell och ange den politiska inriktningen för den långsiktiga fysiska utvecklingen. Vi tipsar också om hur samarbetet med länsstyrelserna kan fungera smidigare. Kommunexemplen är valda för att visa på bredden i arbetet, eftersom alla kommuner har olika behov. Översiktsplanen är ju ett utvecklingsinstrument - ett av kommunens viktigaste strategidokument. Med detta hoppas vi kunna förmedla goda exempel och uppmuntra såväl politiker som tjänstemän i kommunerna.
Artnr:
5355
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr