Ämnen
Övergångsställen och gångpassager i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-300-0)
ISBN-nummer:978-91-7585-300-0
Utgivningsdag:2015-10-12

Övergångsställen och gångpassager

En studie av utformning och trafiksäkerhet
Info:
För att främja gående och gångtrafik är utformning av övergångsställen och gångpassager en viktig fråga. Det gäller att skapa korsningspunkter där gående kan passera vägen på ett så säkert sätt som möjligt. Denna rapport beskriver resultaten från ett projekt om gåendes situation på övergångsställen och gångpassager. Rapporten vänder sig till tjänstemän, konsulter och andra som jobbar med trafikplaneringsfrågor.
0 kr
Artnr:
7585-300-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsp...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...