Ämnen
Ordning och reda : fastighetsinformationssystem i kommunen i gruppen  hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-111-4)
ISBN-nummer: 91-7164-111-4
Utgivningsdag: 2006-01-18
Serie: FoU-fonden för fastighetsfrågor

Ordning och reda : fastighetsinformationssystem i kommunen

Info:

För att effektivisera informationshanteringen och göra information snabbt tillgänglig för användarna, måste man ha ordning och reda på den bakomliggande fastighets- och verksamhetsinformationen.  

Flera omfattande standardiseringsarbeten internationellt och i Sverige har förbättrat förutsättningarna för utbyte av information. Men ordning och reda på informationshanteringen förutsätter att även verksamheten hänger med och utvecklas i samma takt, något som inte alltid är fallet.

Denna bok syftar till att ge ansvariga inom de offentliga fastighetsorganisationerna ett bra underlag för att formulera mål och strategier för utveckling av verksamhetens hantering av fastighetsinformation utifrån var verksamheten befinner sig idag. Syftet är även att visa hur ett första steg till ett lyckosamt genomförande kan se ut, med förslag till praktiska verktyg för nulägesanalys i den egna organisationen, och en verktygslåda för att initiera och inspirera till verksamhetsutveckling."

Artnr:
7164-111-4
Ingår i samma serie:
På tal om portal : webbportaler för fastighetsanknutna tjänster - med sju goda exempel
En webbportal kan beskrivas som en webbplats som dels utgör en naturlig startpunkt när man söker n...
Vart tog eleverna vägen? : metoder att hantera svängningar i elevantal
Friskolor och pengsystem har skapat stor valfrihet för elever och deras föräldrar a...
Brandskydd i offentliga lokaler
Ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bör bedrivas under en byggnads eller anl...
Mat för många : goda råd för utveckling av måltidsverksamheten
Inom skola, vård och omsorg serveras varje dag närmare tre miljoner måltider, vil...
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...