Ämnen
Öppna svar från Nationell Patientenkät - Blekingesjukhuset i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-793-1)
ISBN-nummer:978-91-7164-793-1
Utgivningsdag:2012-05-28

Öppna svar från Nationell Patientenkät - Blekingesjukhuset

Info:
Forskare vid Lunds Universitet och Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap har genomfört en studie av avidentifierade öppna svar från undersökningen med Nationell Patientenkät inom den slutna vården på Blekingesjukhuset. Målet med den framtagna rapporten är att stimulera till att patienternas öppna svar i de nationella patientenkäterna tas tillvara, analyseras och återförs till det lokala förbättringsarbetet samt att pröva och föreslå metodik för att underlätta analysen.
Artnr:
7164-793-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Klimatförändringarnas lokala effekter
Det är allmänt känt att vår planet blir varmare och att det riskerar att få allvarliga konsekvense...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...