Ämnen
Öppna svar från Nationell Patientenkät - Blekingesjukhuset i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-793-1)
ISBN-nummer: 978-91-7164-793-1
Utgivningsdag: 2012-05-28

Öppna svar från Nationell Patientenkät - Blekingesjukhuset

Info:
Forskare vid Lunds Universitet och Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap har genomfört en studie av avidentifierade öppna svar från undersökningen med Nationell Patientenkät inom den slutna vården på Blekingesjukhuset. Målet med den framtagna rapporten är att stimulera till att patienternas öppna svar i de nationella patientenkäterna tas tillvara, analyseras och återförs till det lokala förbättringsarbetet samt att pröva och föreslå metodik för att underlätta analysen.
Artnr:
7164-793-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...