Ämnen
Öppna jämförelser - Miljöarbetet i regioner och landsting 2018 i gruppen Miljö hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-702-2)
ISBN-nummer: 978-91-7585-702-2
Utgivningsdag: 2018-10-18

Öppna jämförelser - Miljöarbetet i regioner och landsting 2018

Info:
Rapporten speglar en bredd av viktiga miljöaspekter i landstingens och regionernas verksamhet och miljöarbete för åren 2009-2017. Andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken har mer än fördubblats och andelen ekologiska livsmedel mer än tredubblats sedan 2009. Förskrivningen av antibiotika har minskat med över en femtedel. Energianvändningen i landstingens lokaler har minskat med 13 procent och klimatpåverkan från medicinska gaser nästan halverats. Utvecklingen är dock inte entydig och skillnaderna mellan landstingen är stora.

Exempel och framgångsfaktorer visar möjligheten till fortsatta förbättringar. Årets tema är landstingens arbete för att minska giftiga kemikalier i varor.
0 kr
Artnr:
7585-702-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...