Ämnen
Öppna jämförelser - Miljöarbetet i regioner och landsting 2018 i gruppen Miljö hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-702-2)
ISBN-nummer:978-91-7585-702-2
Utgivningsdag:2018-10-18

Öppna jämförelser - Miljöarbetet i regioner och landsting 2018

Info:
Rapporten speglar en bredd av viktiga miljöaspekter i landstingens och regionernas verksamhet och miljöarbete för åren 2009-2017. Andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken har mer än fördubblats och andelen ekologiska livsmedel mer än tredubblats sedan 2009. Förskrivningen av antibiotika har minskat med över en femtedel. Energianvändningen i landstingens lokaler har minskat med 13 procent och klimatpåverkan från medicinska gaser nästan halverats. Utvecklingen är dock inte entydig och skillnaderna mellan landstingen är stora.

Exempel och framgångsfaktorer visar möjligheten till fortsatta förbättringar. Årets tema är landstingens arbete för att minska giftiga kemikalier i varor.
0 kr
Artnr:
7585-702-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens regle...
165 kr
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Trycksårskort ? ett kort för fickan
Den senaste versionen av nationella evidensbaserade riktlinjer kom 2014 och en kortversion finns &...