Ämnen
Öppna Jämförelser - Miljöarbetet 2017 i landsting och regioner i gruppen Miljö hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-579-0)
ISBN-nummer:978-91-7585-579-0
Utgivningsdag:2017-11-01
Serie:Öppna jämförelser

Öppna Jämförelser - Miljöarbetet 2017 i landsting och regioner

Info:
Rapporten speglar en bredd av viktiga miljöaspekter i landstingens och regionernas verksamhet och miljöarbete i jämförbar form åren 2009-2016. Andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken har fördubblats och andelen ekologiska livsmedel har tredubblats sedan 2009. Mindre antibiotika förskrivs. Energianvändningen i landstingens lokaler minskar, liksom klimatpåverkan från medicinska gaser. Utvecklingen är dock inte entydig och skillnaderna mellan landstingen är stora.

Exempel och framgångsfaktorer visar på möjligheten till fortsatta förbättringar. Årets temadel presenterar flera goda exempel på hur landstingen upphandlar och följer upp miljökrav.
0 kr
Artnr:
7585-579-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2012
Denna rapport är den femte i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans m...
Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012
I rapporten Öppna jämförelser publicerar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och ...
140 kr
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2008
Denna rapport är den första i ordningen som SKLpublicerar inom området trygghet och...
Öppna jämförelser Grundskola 2011: Tema matematik
Denna rapport är den femte i ordningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar d...
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Säkerhetskulturtrappan från A till E
Säkerhetskulturtrappan från A till E är en översatt och reviderad version av dialogverktyget Manch...
Ekonomirapporten, maj 2018
Svenska ekonomi närmar sig balans från högkonjunktur. Det innebär att syssels&...
100 kr