Ämnen
Öppna Jämförelser - Miljöarbetet 2017 i landsting och regioner i gruppen Miljö hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-579-0)
ISBN-nummer:978-91-7585-579-0
Utgivningsdag:2017-11-01
Serie:Öppna jämförelser

Öppna Jämförelser - Miljöarbetet 2017 i landsting och regioner

Info:
Rapporten speglar en bredd av viktiga miljöaspekter i landstingens och regionernas verksamhet och miljöarbete i jämförbar form åren 2009-2016. Andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken har fördubblats och andelen ekologiska livsmedel har tredubblats sedan 2009. Mindre antibiotika förskrivs. Energianvändningen i landstingens lokaler minskar, liksom klimatpåverkan från medicinska gaser. Utvecklingen är dock inte entydig och skillnaderna mellan landstingen är stora.

Exempel och framgångsfaktorer visar på möjligheten till fortsatta förbättringar. Årets temadel presenterar flera goda exempel på hur landstingen upphandlar och följer upp miljökrav.
0 kr
Artnr:
7585-579-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2012
Denna rapport är den femte i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans m...
Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012
I rapporten Öppna jämförelser publicerar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och ...
140 kr
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2008
Denna rapport är den första i ordningen som SKLpublicerar inom området trygghet och...
Öppna jämförelser Grundskola 2011: Tema matematik
Denna rapport är den femte i ordningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar d...
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Företagsklimat 2017
För femte gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen j...
150 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2018
I Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2018 beskriver Sveriges Kommuner och Land...
Vårdprogram - äldre och diabetes
Det Nationella programrådet för diabetes har tagit fram ett vårdprogram som omfatta...