Ämnen
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2012 i gruppen Skola hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-845-7)
ISBN-nummer:978-91-7164-845-7
Utgivningsdag:2012-10-22
Serie:Öppna jämförelser

Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2012

Info:

Öppna jämförelser – gymnasieskola 2012 är den femte rapporten där Sveriges Kommuner och Landsting jämför kommunernas resultat och resurser inom gymnasieskolan för att stimulera till lokala analyser och skolutveckling.


I rapporten presenteras resultatindikatorer för studieresultat samt övergång till arbete och högre studier. I år finns ett särskilt fokus på hur väl skolan lyckas att få eleverna att fullfölja utbildningen. Vi har även på ett tydligare sätt lyft jämställdhetsperspektivet i redovisningen som ett verktyg för lokala analyser.

Artnr:
7164-845-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2012
Denna rapport är den femte i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans m...
Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012
I rapporten Öppna jämförelser publicerar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och ...
140 kr
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2008
Denna rapport är den första i ordningen som SKLpublicerar inom området trygghet och...
Öppna jämförelser Grundskola 2011: Tema matematik
Denna rapport är den femte i ordningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar d...
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2017
Detta är den åttonde rapporten med indikatorbaserade jämförelser av vården och omsorgen om äldre, ...
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Skolans rekryteringsutmaningar
Rekryteringsbehovet av lärare är stort för kommuner och skolor i hela landet. I denna rapport ges ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...