Ämnen
Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2010 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-587-6)
ISBN-nummer: 978-91-7164-587-6
Utgivningsdag: 2010-11-22

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2010

Info:

Detta är den femte publikationen i rapportserien Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Sedan 2006 har Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen gemensamt i denna rapport sammanställt indikatorer som speglar olika aspekter av hälso- och sjukvården, så som medicinska resultat, patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader. Årets rapport innehåller 134 indikatorer för vilka landstingens resultat presenteras. Avsikten är framför allt att jämföra landstingen, men i många fall visas även utvecklingen för riket över tid. Landstingsvisa jämförelser redovisas i huvudsak uppdelade på kvinnor och män, så att eventuella könsskillnader framgår. Ett flertal indikatorer redovisas även på sjukhus- eller kliniknivå.

Rapportens syfte är att göra den gemensamt finansierade hälso- och sjukvården öppen för insyn, ge ett underlag för den offentliga debatten och stimulera till ett ökat lärande och till förbättrade resultat i hälso- och sjukvården.

Köp 5 st eller fler för 90 kr/st
Köp 10 st eller fler för 70 kr/st
110 kr
Artnr:
7164-587-6
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr