Ämnen
Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet : jämförelser mellan landsting 2008 i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-387-2)
ISBN-nummer: 978-91-7164-387-2
Utgivningsdag: 2008-09-29

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet : jämförelser mellan landsting 2008

Info:

Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen presenterar för tredje året i rad gemensamt jämförelser av kvalitet och effektivitet inom den svenska hälso- och sjukvården.

Rapportens syfte är att stimulera till fördjupade analyser både i landstingen och i den offentliga hälso- och sjukvårdsdebatten i stort.

Bilagorna till denna kan beställas separat i skriften Kvalitet i sjukvårdsdata, indikatorbeskrivning och vårdkonsumtion.

Är sjukvården av lika god kvalitet och har den lika hög effektivitet i alla landsting?

Köp 5 st eller fler för 90 kr/st
Köp 10 st eller fler för 70 kr/st
Artnr:
7164-387-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr