Ämnen
Öppna jämförelser av cancersjukvårdens kvalitet och effektivitet i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-707-8)
ISBN-nummer: 978-91-7164-707-8
Utgivningsdag: 2011-09-01

Öppna jämförelser av cancersjukvårdens kvalitet och effektivitet

Info:
Detta är en särskild utgåva av Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet som enbart belyser cancersjukvården i Sverige.

Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har gemensamt tagit fram rapporten där tio cancersjukdomar ingår och ett sjuttiotal indikatorer. Dessa indikatorer speglar olika aspekter av cancersjukvården så som medicinska resultat, patienterfarenheter, väntetider och i viss mån kostnader.

Rapportens övergripande syfte är att jämföra kvaliteten i svensk cancersjukvård för att därigenom bidra till lokalt, regionalt och nationellt förbättringsarbete. Rapporten syftar även till att ge medborgarna insyn i den offentligt finansierade cancersjukvården.
Artnr:
7164-707-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr