Ämnen
Öppna jämförelser 2016 Vård och omsorg om äldre i gruppen Äldreomsorg hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-521-9)
ISBN-nummer:978-91-7585-521-9
Utgivningsdag:2017-03-16

Öppna jämförelser 2016 Vård och omsorg om äldre

Jämförelser mellan kommuner och län
Info:
Detta är den sjunde rapporten med indikatorbaserade jämförelser av vården och omsorgen om äldre, som Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen publicerar gemensamt. Syftet med öppna jämförelser är att skapa öppenhet och förbättrad insyn i den offentligt finansierade vården och omsorgen, samt ge underlag för lärande, analys och förbättring. Rapporten vill stimulera kommuner, landsting och regioner att i samverkan analysera och utveckla kvaliteten i vården och omsorgen om äldre.
Innehållet i rapporten ska ge underlag för ledning och styrning genom att inspirera till lokala, regionala och nationella analyser och diskussioner om kvalitet och effektivitet.
0 kr
Artnr:
7585-521-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...