Ämnen
Öppna jämförelser 2016 Vård och omsorg om äldre i gruppen Äldreomsorg hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-521-9)
ISBN-nummer: 978-91-7585-521-9
Utgivningsdag: 2017-03-16

Öppna jämförelser 2016 Vård och omsorg om äldre

Jämförelser mellan kommuner och län
Info:
Detta är den sjunde rapporten med indikatorbaserade jämförelser av vården och omsorgen om äldre, som Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen publicerar gemensamt. Syftet med öppna jämförelser är att skapa öppenhet och förbättrad insyn i den offentligt finansierade vården och omsorgen, samt ge underlag för lärande, analys och förbättring. Rapporten vill stimulera kommuner, landsting och regioner att i samverkan analysera och utveckla kvaliteten i vården och omsorgen om äldre.
Innehållet i rapporten ska ge underlag för ledning och styrning genom att inspirera till lokala, regionala och nationella analyser och diskussioner om kvalitet och effektivitet.
0 kr
Artnr:
7585-521-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr