Ämnen
Öppna jämförelser 2010: grundskola i gruppen Skola hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-521-0)
ISBN-nummer:978-91-7164-521-0
Utgivningsdag:2010-05-07

Öppna jämförelser 2010: grundskola

Info:
Denna rapport är den fjärde i ordningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar där resultat- och resursindikatorer för grundskolan jämförs på kommunnivå. Skolans resultat beskrivs utifrån slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap. Resurserna beskrivs utifrån uppgifter om kostnader och personal. I rapportens tabellbilaga redovisas värdena och rangordningen för samtliga kommuner.

Genom att erbjuda möjligheten till jämförelser av olika resultat- och resursindikatorer hoppas vi kunna bidra till kommunernas fortsatta utvecklingsarbete i grundskolan.
Artnr:
7164-521-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2017
Detta är den åttonde rapporten med indikatorbaserade jämförelser av vården och omsorgen om äldre, ...
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Skolans rekryteringsutmaningar
Rekryteringsbehovet av lärare är stort för kommuner och skolor i hela landet. I denna rapport ges ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...