Ämnen
Öppna jämförelser 2009 : folkhälsa i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-478-7)
ISBN-nummer:978-91-7164-478-7
Utgivningsdag:2009-10-12

Öppna jämförelser 2009 : folkhälsa

Info:
OBS! Ny tabell med nya värden inom kategorin Fallskador hos personer som är 65 år och äldre, samt ny data för vissa kommuner, se extra bilagor nedan.

Denna rapport är den första rapporten om Öppna jämförelser på folkhälsoområdet. Rapporten ska ses som första steget i ett mer långsiktigt utvecklingsarbete. Indikatorer som gäller levnadsvillkor, levnadsvanor och hälsoeffekter jämförs på kommun- och landstingsnivå. Indikatorerna presenteras som kartor på kommunnivå och som diagram på landstingsnivå.
Artnr:
7164-478-7
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Klimatförändringarnas lokala effekter
Det är allmänt känt att vår planet blir varmare och att det riskerar att få allvarliga konsekvense...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...