Ämnen
Öppna jämförelser 2008 : vård och omsorg om äldre i gruppen Äldreomsorg hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-406-0)
ISBN-nummer:978-91-7164-406-0
Utgivningsdag:2008-11-10

Öppna jämförelser 2008 : vård och omsorg om äldre

Info:

Denna rapport är den andra öppna jämförelsen av kvaliteten inom vård och omsorg om äldre som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar. ;    Rapporten är ett led i SKL:s arbete med att öppet redovisa och jämföra olika verksamheters kvalitet och effektivitet. För varje indikator presenteras kartor, diagram och de främsta kommunerna i varje kategori.

I rapportens tabellbilaga redovisas värdena och rangordningen på kommunnivå. Syftet med jämförelserna är att stimulera kommuner att i samverkan med landstingen utveckla och förbättra vården och omsorgen om äldre. Redovisningen ska ge stöd till att identifiera var förbättringsarbete kan ske och stimulera till analyser och åtgärder för att höja kvaliteten."

Köp 5 st eller fler för 90 kr/st
Köp 10 st eller fler för 70 kr/st
Artnr:
7164-406-0
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga ...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...