Ämnen
Öppna jämförelser 2008 : gymnasieskola i gruppen Skola hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-389-6)
ISBN-nummer:978-91-7164-389-6
Utgivningsdag:2008-10-14

Öppna jämförelser 2008 : gymnasieskola

Info:
Öppna jämförelser Gymnasieskola 2008 är den första rapporten där SKL publicerar och jämför indikatorer för gymnasieskolan. I rapporten presenteras resultaten för de elever som är folkbokförda i kommunen samt de resurser kommunerna satsar på gymnasieskolan. Gymnasieskolans resultat beskrivs utifrån, Slutbetyg, Arbetsmiljö och hälsa, Arbete och högre studier och Demokrati. ; För varje indikator presenteras kartor, diagram och de främsta kommunerna i varje kategori. I rapportens tabellbilaga redovisas värdena och rangordningen för samtliga 290 kommuner. ; Denna rapport är tänkt att ge kommunerna ett underlag för att följa upp sina folkbokförda elevers resultat samt stimulera till analyser och diskussioner kring den gymnasieutbildning som kommunerna själva tillhandahåller eller de utbildningar i fristående skolor eller andra kommunala skolor som kommunen är med och finansierar. (Uppdaterad 2008-10-17)
Artnr:
7164-389-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2017
Detta är den åttonde rapporten med indikatorbaserade jämförelser av vården och omsorgen om äldre, ...
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Skolans rekryteringsutmaningar
Rekryteringsbehovet av lärare är stort för kommuner och skolor i hela landet. I denna rapport ges ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...