Ämnen
Öppna jämförelser 2007 : grundskola i gruppen  hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-254-7)
ISBN-nummer:978-91-7164-254-7
Utgivningsdag:2007-06-11

Öppna jämförelser 2007 : grundskola

Info:
Rapporten redovisar Sveriges Kommuner och Landsting några indikatorer avseende resultat (slutbetyg och resultat i ämnesproven i årskurs 9) och resurser (nettokostnad per elev och personaltäthet) på kommunnivå. För varje indikator presenteras sammanfattande kartor, diagram och de 10 kommuner med högst rangordning. I en tabellbilaga redovisas värdena och rangordningen för samtliga 290 kommuner. ; Av rapporten framgår även att det saknas uppgifter på kommunnivå när det gäller andra intressanta indikatorer som t ex ""vad tycker elever/föräldrar om sin skola"", ""förekomst av mobbning"" eller ""ungdomskriminalitet"". ; Genom att erbjuda möjligheten till jämförelser av olika indikatorer för grundskolans resultat och resurser hoppas vi kunna bidra till kommunernas fortsatta utveckling av skolans verksamhet.
Artnr:
7164-254-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2017
Detta är den åttonde rapporten med indikatorbaserade jämförelser av vården och omsorgen om äldre, ...
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Skolans rekryteringsutmaningar
Rekryteringsbehovet av lärare är stort för kommuner och skolor i hela landet. I denna rapport ges ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...