Ämnen
Öppen förskola öppnar många dörrar i gruppen Integration hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-741-1)
ISBN-nummer: 978-91-7585-741-1
Utgivningsdag: 2019-09-16

Öppen förskola öppnar många dörrar

Kunskapsöversikt öppen förskola för integration
Info:
Utrikes födda kvinnor kommer senare ut i arbete och studier jämfört med utrikes födda män. Många av landets kommuner erbjuder öppen förskola med språkstöd och andra integrationsinsatser till dessa kvinnor. Denna rapport är en översikt av befintlig kunskap på området framtagen på uppdrag av SKL.
0 kr
Artnr:
7585-741-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...