Ämnen
ONE-STOP GUIDANCE CENTRE i gruppen Arbetsmarknad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-499-1)
ISBN-nummer:978-91-7585-499-1
Utgivningsdag:2017-12-13

ONE-STOP GUIDANCE CENTRE

Successful Method for Youth Transition to Labour Market
Info:
Report presents three of the most common challenges across the EU when young people are about to enter labour market. These challenges are high youth unemployment rates, low level of cooperation among actors and low confidence in public institutions.
A successful method to overcome challenges is one-stop guidance centres for young people. The report names three types of centres and gives seven examples from the Flagship School to Work.
Flagship is led by SALAR to increase knowledge about prevention of early school leaving and raise awareness about integration of young people in NEET situation.
Since 2016 Flagship has been an activity of SALAR´s project Plug In 2.0, financed by the ESF.
0 kr
Artnr:
7585-499-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...