Ämnen

Om SKR

Sorteringsordning:
Välfärden i siffror
Svensk välfärd finns med oss från det att vi föds tills att livet tar slut. Den finns där i vardagen och den finns där i alla livsavgörande ögonblick.

"V&...
Årsredovisning 2018
SKL:s årsredovisning för 2018
Verksamhetsplan och budget 2019 för Sveriges Kommuner och Landsting
Verksamhetsplan och budget för Sveriges Kommuner och LandstingÅrsredovisning 2017
Årsredovisning för Sveriges Kommuner och Landsting 2017
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) årsredovisning för 2017 innehåller en beskrivning och uppföljning av förbundets verksamhet under året.
Redovisningen har sin utgångspunkt i styrmodellen i ver...
Verksamhetsplan och budget för Sveriges Kommuner och Landsting 2018
Verksamhetsplan och budget för Sveriges Kommuner och Landsting 2018
Årsredovisning för Sveriges Kommuner och Landsting 2016
SKL är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner som ska verka på medlemmarnas uppdrag och med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin.
Årsredovisningen för 2016 innehå...
Verksamhetsplan och budget 2017
SKL:s verksamhetsplan och budget 2017
Verksamhetsplan och budget för Sveriges Kommuner och Landsting
Kommungruppsindelning 2017
Omarbetning av Sveriges Kommuner och Landstings kommungruppsindelning
Kommungruppsindelningen består av totalt nio grupper fördelade på tre huvudgrupper, där kommunerna grupperats utifrån vissa kriterier som tätortsstorlek, närh...
Årsredovisning 2015
Årsredovisningen för 2015 innehåller en beskrivning och uppföljning av SKL:s verksamhet under året.
Årsredovisningen för 2015 innehåller en beskrivning och uppföljning av SKL:s verksamhet under året.

SKL är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner som ska verka på medlemmarna...
Verksamhetsplan och budget 2016
SKL:s verksamhetsplan och budget för 2016.
Inriktningen för Sveriges Kommuner och Landsting 2016-2019
Ansvar för välfärd
I SKL:s stadgar står att ordinarie kongress ska behandla styrelsens förslag till inriktning av verksamheten.
Ordinarie kongress den 11-12 november 2015 uppdrog till styrelsen att göra en överarbet...
Årsredovisning 2014
Årsredovisningen för 2014 innehåller en beskrivning och uppföljning av SKL:s verksamhet under året.

SKL är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner som ska verka på medlemmarna...
Verksamhetsplan och budget 2015
SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting. Vi driver våra medlemmars intressen och erbjuder dem stöd och service. Vi väcker frågor, agerar kraftfullt...
Årsredovisning 2013
Årsredovisningen för 2013 innehåller en beskrivning och uppföljning av SKL:s verksamhet under året.SKL är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och region...
Verksamhetsplan och budget 2014 - för Sveriges Kommuner och Landsting
SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting. Vi driver våra medlemmars intressen och erbjuder dem stöd och service. Vi väcker frågor, agerar kraftfullt...
Moderna människor, gamla gemenskaper - kommunerna och välfärdsstaten efter andra världskriget
Moderna människor, gamla gemenskaper är skriven av journalisten och historikern Henrik Berggren. Boken har tagits fram i samband med att det är 150 år sedan kommunalförordni...
150 år av självstyrelse - kommuner och landsting i förändring
Det är 150 år sedan sedan de första kommunalförordningarna trädde i kraft. Från 1863 har landsting, städer, landskommuner och köpingar runt om i...
Årsredovisning 2012
SKL är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner som ska verka på medlemmarnas uppdrag och med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin.&A...
Verksamhetsplan och budget 2013 - för Sveriges Kommuner och Landsting
SKL är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Som arbetsgivar- och intresseorganisation driver vi deras frågor och erbjuder stöd och service.Vi väcker ...
Verksamhetsplan och budget 2011: För Sveriges Kommuner och Landsting
SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting. Vi driver våra medlemmars intressen och erbjuder dem stöd och service. Vi väcker frågor, agerar kraftful...
Årsredovisning 2010
Årsredovisningen för 2010 innehåller en beskrivning och uppföljning av förbundets verksamhet under året. ;
Uppföljningen tar sin utgångspunkt i styrmode...
En fråga om demokrati : inriktningen för Sveriges Kommuner och Landstings verksamhet kongressperioden 2012-2016
Inriktningen av Sveriges Kommuner och Landstings verksamhet för kongressperioden 2012-2016 beskrivs i ett inriktningsdokument. Det beslutades av kongressen den 9-10 november 2011 och fastst...
An association for its members
This booklet describes The Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR). It also includes a brief description of our members areas of responsibility. For more information please visi...
Verksamhetsplan och budget 2012 - för Sveriges Kommuner och Landsting
SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting. Vi driver våra medlemmars intressen och erbjuder dem stöd och service. Vi väcker frågor, agerar kraftfullt...
Årsredovisning 2011
SKL är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner som ska verka på medlemmarnas uppdrag och med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin.

Årsre...