Ämnen
Ökat bostadsbyggande - delat ansvar i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-091-7)
ISBN-nummer:978-91-7585-091-7
Utgivningsdag:2014-04-25

Ökat bostadsbyggande - delat ansvar

Info:
Sedan hösten 2012 har SKL haft en särskild programberedning för ökat bostadsbyggande med uppgift att stärka medlemmarnas möjligheter att planera och genomföra en lokal bostadspolitik. Uppdraget har genomförts i dialog med medlemmar, bostadsmarknadens aktörer, myndigheter, forskning och organisationer.

I denna slutrapport konstateras att ett ökat bostadsbyggande är ett gemensamt ansvar för kommunen, staten och marknadens aktörer. Kommunerna uppmanas ta tillvara de verktyg som trots allt finns för bostadspolitiken, byggbranschen uppmanas ta sin del av ansvaret på ett bättre sätt. Till staten riktar beredningen krav på såväl regeländringar som förslag till olika statliga initiativ.
Artnr:
7585-091-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...