Ämnen
(O)jämställdhet i hälsa och vård - En sammanfattning i gruppen Jämställdhet hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-792-3)
ISBN-nummer: 978-91-7585-792-3
Utgivningsdag: 2019-09-11

(O)jämställdhet i hälsa och vård - En sammanfattning

Info:
Skriften sammanfattar SKL:s genusmedicinska kunskapsöversikt (O)jämställdhet i hälsa och vård. Utifrån aktuell forskning och data beskrivs könsskillnader i hälsa, vårdkvalitet och vårdtillgång, och analyseras utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv.

SKL:s genusmedicinska kunskapsöversikt (O)jämställdhet i hälsa och vård - Hela rapporten
0 kr
Artnr:
7585-792-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...