Ämnen
ÖJ Folkhälsa – användning och upplevd nytta i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-505-9)
ISBN-nummer: 978-91-7585-505-9
Utgivningsdag: 2018-02-02

ÖJ Folkhälsa – användning och upplevd nytta

Undersökning om "Öppna jämförelser:2014 folkhälsa" och andra produkter för folkhälsostatistik
Info:
För att få en bättre bild av hur Öppna jämförelser 2014: Folkhälsa och andra produkter för folkhälsostatistik har använts i kommuner, landsting och regioner, genomfördes en undersökning. Rapporten visar både användning och upplevd nytt av de olika produkterna. En av bilagorna beskriver även hur tidigare synpunkter bidragit i utvecklingen av ÖJ Folkhälsa.
0 kr
Artnr:
7585-505-9
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...