Ämnen
ÖJ Folkhälsa – användning och upplevd nytta i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-505-9)
ISBN-nummer:978-91-7585-505-9
Utgivningsdag:2018-02-02

ÖJ Folkhälsa – användning och upplevd nytta

Undersökning om "Öppna jämförelser:2014 folkhälsa" och andra produkter för folkhälsostatistik
Info:
För att få en bättre bild av hur Öppna jämförelser 2014: Folkhälsa och andra produkter för folkhälsostatistik har använts i kommuner, landsting och regioner, genomfördes en undersökning. Rapporten visar både användning och upplevd nytt av de olika produkterna. En av bilagorna beskriver även hur tidigare synpunkter bidragit i utvecklingen av ÖJ Folkhälsa.
0 kr
Artnr:
7585-505-9
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr