Ämnen
ÖJ Folkhälsa – användning och upplevd nytta i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-505-9)
ISBN-nummer:978-91-7585-505-9
Utgivningsdag:2018-02-02

ÖJ Folkhälsa – användning och upplevd nytta

Undersökning om "Öppna jämförelser:2014 folkhälsa" och andra produkter för folkhälsostatistik
Info:
För att få en bättre bild av hur Öppna jämförelser 2014: Folkhälsa och andra produkter för folkhälsostatistik har använts i kommuner, landsting och regioner, genomfördes en undersökning. Rapporten visar både användning och upplevd nytt av de olika produkterna. En av bilagorna beskriver även hur tidigare synpunkter bidragit i utvecklingen av ÖJ Folkhälsa.
0 kr
Artnr:
7585-505-9
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr