Ämnen
Ohälsosamma levandsvanor i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-684-1)
ISBN-nummer:978-91-7585-684-1
Utgivningsdag:2018-05-15

Ohälsosamma levandsvanor

Framgångsfaktorer för prevention och behandling
Info:
Den här skriften vänder sig till hälso- och sjukvårdsledningar, verksamhetschefer och medarbetare i landsting och regioner. Syftet med skriften är att erbjuda stöd och ge inspiration för fortsatt arbete med rådgivning vid ohälsosamma levnadsvanor enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.
I skriften beskrivs faktorer som kan bidra till ett framgångsrikt arbete med rådgivning vid ohälsosamma levnadsvanor inom hälso- och sjukvården.
0 kr
Artnr:
7585-684-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Företagsklimat 2017
För femte gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen j...
150 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2018
I Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2018 beskriver Sveriges Kommuner och Land...
Vårdprogram - äldre och diabetes
Det Nationella programrådet för diabetes har tagit fram ett vårdprogram som omfatta...