Ämnen
Offentlighetens organisering i gruppen Politisk styrning hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-581-3)
ISBN-nummer: 978-91-7585-581-3
Utgivningsdag: 2017-12-13
Serie: Debatt pågår

Offentlighetens organisering

Info:
Kerstin Sahlin, inspiration till slutrapport för "Programberedningen för styrning av offentligt finansierad verksamhet", SKL 2017
0 kr
Artnr:
7585-581-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
REFLEKTIONER KRING KVALITET, RESULTAT OCH EFFEKTIVITET
SKL tillsatte 2015 Programberedningen för styrning av offentlig verksamhet som fick i uppdrag att ...
STYRNING OCH PROFESSIONELLT INFLYTANDE I OFFENTLIGA ORGANISATIONER
SKL tillsatte 2015 Programberedningen för styrning av offentlig verksamhet som fick i uppdrag att ...
Kommunerna och förvaltningspolitiken under 40 år
Stig Montin om hur New Public Management påverkat förvaltningspolitiken. Inspirationstext till slu...
NPM och tillit
Annika Lantz, inspiration till slutrapport för "Programberedningen för styrning av offentligt fina...
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...