Ämnen
Nya rum i samverkan : mellan det offentliga, näringslivet och det civila samhället i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-424-4)
ISBN-nummer:978-91-7164-424-4
Utgivningsdag:2009-02-20

Nya rum i samverkan : mellan det offentliga, näringslivet och det civila samhället

Info:
Denna bok handlar om behovet av övergripande strategier bland kommuner och regioner inför satsningar på kultur och idrott i samverkan med olika parter. Här beskrivs i olika kommunexempel hur samverkan uppstår, genomförs och hur lösningarna kan se ut. Utgångspunkten är den byggboom av evenemangsarenor, idrottsanläggningar, kultur- och konserthus som vi ser under 2000-talets första decennium.
Artnr:
7164-424-4
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Ohälsosamma levnadsvanor
Den här skriften vänder sig till hälso- och sjukvårdsledningar, verksamhetsche...
Ekonomirapporten, maj 2018
Svenska ekonomi närmar sig balans från högkonjunktur. Det innebär att syssels&...
100 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...