Ämnen
Neonatalvården i fokus i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-686-5)
ISBN-nummer:978-91-7585-686-5
Utgivningsdag:2018-06-20
Serie:Trygg hela vägen

Neonatalvården i fokus

Trygg hela vägen - före, under och efter graviditet
Info:
SKL:s övergripande målsättning är att alla blivande och nyblivna föräldrar ska känna sig trygga hela vägen – före, under och efter graviditet. Denna rapport belyser centrala förbättringsområden inom neonatalvården och pekar på möjliga vägar framåt. Förslagen ryms inom tre huvudsakliga teman: 1) Kunskapsbaserad och likvärdig vård på rätt nivå, 2) Bemanning och kompetens och 3) Omvårdnad, bemötande och stöd.
Rapporten riktar sig till beslutsfattare på såväl nationell som regional nivå, samt till verksamhets- och kvalitetsutvecklar.
0 kr
Antal: 
Artnr:
7585-686-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Trygg hela vägen
Utifrån ett internationellt perspektiv håller svensk förlossningsvård mycket h...
Vägledning - Trygg hela vägen
I vägledningen sammanfattas de viktigaste lärdomarna från rapporten Trygg hela v...
Förlossningsvård och kvinnors hälsa i fokus
Sverige strävar efter att uppnå en jämlik vård som utgår från indivi...
Andra har också visat intresse för:
Barnets rättigheter - kortlek
Den här kortleken är en samverkan mellan Landstinget Sörmland och Sveriges Kommuner...
55 kr
SBAR-kort för akut/icke akut situation
SBAR är ett verktyg som ger struktur åt dialogen i vården. Att kunna kommunice...
125 kr
Kalkyler för offentlig fastighetsverksamhet
Att göra korrekta kalkyler vid investeringar i lokaler är avgörande för en god...
425 kr
Komponentredovisning
Övergången till komponentredovisning i förvaltningar innebär en stor för&...
275 kr