Ämnen
Neonatalvården i fokus i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-686-5)
ISBN-nummer:978-91-7585-686-5
Utgivningsdag:2018-06-20
Serie:Trygg hela vägen

Neonatalvården i fokus

Trygg hela vägen - före, under och efter graviditet
Info:
SKL:s övergripande målsättning är att alla blivande och nyblivna föräldrar ska känna sig trygga hela vägen – före, under och efter graviditet. Denna rapport belyser centrala förbättringsområden inom neonatalvården och pekar på möjliga vägar framåt. Förslagen ryms inom tre huvudsakliga teman: 1) Kunskapsbaserad och likvärdig vård på rätt nivå, 2) Bemanning och kompetens och 3) Omvårdnad, bemötande och stöd.
Rapporten riktar sig till beslutsfattare på såväl nationell som regional nivå, samt till verksamhets- och kvalitetsutvecklar.
0 kr
Antal: 
Artnr:
7585-686-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Trygg hela vägen
Utifrån ett internationellt perspektiv håller svensk förlossningsvård mycket h...
Vägledning - Trygg hela vägen
I vägledningen sammanfattas de viktigaste lärdomarna från rapporten Trygg hela v...
Förlossningsvård och kvinnors hälsa i fokus
Sverige strävar efter att uppnå en jämlik vård som utgår från indivi...
Sammanfattning av insatser inom landstingens arbete 2017
År 2015 ingick regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en överenskommelse m...
Andra har också visat intresse för:
Kommunikation mellan fastighetsägare och hyresgäster
Den här skriften är till för dig som vill förbättra relationen med dina h...
300 kr
Jobb som gör skillnad - vad tycker unga om välfärdens yrken?
Rapporten ”Jobb som gör skillnad” bygger på en enkätundersökning&#...
100 kr