Ämnen
Neonatalvården i fokus i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-686-5)
ISBN-nummer:978-91-7585-686-5
Utgivningsdag:2018-06-20
Serie:Trygg hela vägen

Neonatalvården i fokus

Trygg hela vägen - före, under och efter graviditet
Info:
SKL:s övergripande målsättning är att alla blivande och nyblivna föräldrar ska känna sig trygga hela vägen – före, under och efter graviditet. Denna rapport belyser centrala förbättringsområden inom neonatalvården och pekar på möjliga vägar framåt. Förslagen ryms inom tre huvudsakliga teman: 1) Kunskapsbaserad och likvärdig vård på rätt nivå, 2) Bemanning och kompetens och 3) Omvårdnad, bemötande och stöd.
Rapporten riktar sig till beslutsfattare på såväl nationell som regional nivå, samt till verksamhets- och kvalitetsutvecklar.
0 kr
Antal: 
Artnr:
7585-686-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Trygg hela vägen
Utifrån ett internationellt perspektiv håller svensk förlossningsvård mycket h...
Vägledning - Trygg hela vägen
I vägledningen sammanfattas de viktigaste lärdomarna från rapporten Trygg hela v...
Förlossningsvård och kvinnors hälsa i fokus
Sverige strävar efter att uppnå en jämlik vård som utgår från indivi...
Sammanfattning av insatser inom landstingens arbete 2017
År 2015 ingick regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en överenskommelse m...
Andra har också visat intresse för:
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Klimatförändringarnas lokala effekter
Det är allmänt känt att vår planet blir varmare och att det riskerar att få allvarliga konsekvense...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...