Ämnen
Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning i gruppen Arbetsgivarpolitik hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-236-2)
ISBN-nummer:978-91-7585-236-2
Utgivningsdag:2015-03-31

Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning

Utvecklingsinsatser för en stärkt cancervård
Info:
Regeringen beslutade 2014-05-28 stödja SKLs och Regionala cancercentrum i
samverkans arbete med att ta fram kunskapsunderlag i form av nationella
vårdprogram, implementera nationellt framtagen kallelse för mammografi- och
cervixcancerscreening samt utveckla nätverksbildning inom patologi.
Rapporten redovisar de aktiviteter som genomförts av SKL och RCC i
samverkan inom de tre insatsområden som var angivna i regeringens beslut.
Artnr:
7585-236-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga ...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...