Ämnen
Nationella KPP principer version 2 : kostnad per patient i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-467-1)
ISBN-nummer: 978-91-7164-467-1
Utgivningsdag: 2009-08-01

Nationella KPP principer version 2 : kostnad per patient

Info:
De första KPP-principerna, som avsåg sluten somatisk vård, publicerades 2002 och uppdaterades 2006 i ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och expertgruppen för KPP-frågor. I expertgruppen ingår representanter för de sjukhus och landsting som har infört KPP. Sedan de första versionerna av KPP principerna publicerades har metoden utvecklats och principerna har utökats till att omfatta andra vårdformer än den slutna somatiska vården. KPP-principer har nu tagits fram även för öppenvård, primärvård och psykiatri, och de bygger på nya primära klassifikationer för att beskriva innehållet i sjukvården.
Artnr:
7164-467-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr