Ämnen
Nationella KPP-principer, ver 3 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-364-2)
ISBN-nummer: 978-91-7585-364-2
Utgivningsdag: 2015-12-04

Nationella KPP-principer, ver 3

Kostnad per Patient
Info:
KPP står för kostnad per patient och är en metod för att beräkna sjukvårdens kostnader per vårdkontakt och patient. SKL ansvarar för den nationella KPP-databasen och de principer som gäller vid framtagandet av KPP. Vilket kostnadsunderlag man utgår från och hur man kostnadsberäknar sina vårdtjänster i sin KPP-modell är grundläggande för att resursförbrukningen återges korrekt och att jämförelser därmed utgår från samma förutsättningar. I denna tredje uppdatering av KPP-principerna har vissa förtydliganden gjorts samt att dokumentet nu ska vara mer lättläst och pedagogiskt upplagt.
0 kr
Artnr:
7585-364-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr