Ämnen
Nationella KPP-principer, ver 3 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-364-2)
ISBN-nummer: 978-91-7585-364-2
Utgivningsdag: 2015-12-04

Nationella KPP-principer, ver 3

Kostnad per Patient
Info:
KPP står för kostnad per patient och är en metod för att beräkna sjukvårdens kostnader per vårdkontakt och patient. SKL ansvarar för den nationella KPP-databasen och de principer som gäller vid framtagandet av KPP. Vilket kostnadsunderlag man utgår från och hur man kostnadsberäknar sina vårdtjänster i sin KPP-modell är grundläggande för att resursförbrukningen återges korrekt och att jämförelser därmed utgår från samma förutsättningar. I denna tredje uppdatering av KPP-principerna har vissa förtydliganden gjorts samt att dokumentet nu ska vara mer lättläst och pedagogiskt upplagt.
0 kr
Artnr:
7585-364-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...